Желая да направя дарение!

Може да направите дарение на стойност една картичка за Рожден ден!

Вашето дарение, макар и малко, ще има огромно значение.
С него ще подпомогнете дейността на Аделина и всичко онова,
което тя прави за нас безплатно.

Аделина е вдъхновение за нас всички. Нейната отдаденост, грижа и неуморна работа са в основата на Осъзнато творене.

Благодарение на нея ние осъзнато творим нашата реалност!

Нека й покажем нашата благодарност и подкрепа! Всяка дарена сума е важна! Нека покажем заедно силата на общността Осъзнато творене!
Благодарим ви от сърце!