Posted on

Формуляр за рекламация

Всеки клиент има право на рекламация в следните случаи: Когато направената поръчка не отговаря на получената стока. За целта се проследява кореспонденцията /направената поръчка/ и се уточнява от къде идва проблемът. При установяване на нередност от наша страна, клиентът има право да получи правилния продукт. Когато продуктът има печатен дефект. Всеки продукт минава през отдел за качествен контрол, за да се сведат подобни дефекти до минимум. Ако сте получили продукт с печатен дефект, продуктът може да бъде върнат и подменен с недефектен такъв. Под печатен дефект се разбира дефектна площ от 5 кв.см. на 1 кв.м. Дефектният продукт задължително трябва да бъде върнат във вид, в който е бил получен! Допълнително повредени, намачкани или скъсани продукти не биват подменени! Продуктът трябва да бъде върнат във фабричната си опаковка. Рекламацията не важи при намачкан, разлепен или скъсан продукт, получен дефект при връщането му в опаковката или при невнимателно отваряне. Всички продукти изпращани/доставяне чрез куриерска фирма подлежат на транспортна застраховка. В случай, че забележите нарушаване целостта на опаковката сте длъжни да информирате куриерът в момента на получаване на пратката. Куриерът е длъжен да състави констативен протокол за забелязаните от Вас проблеми. Куриерът е длъжен да Ви предостави копие от констативния протокол. С този протокол може да се предяви жалба към куриера, ако полученият от Вас продукт е увреден. Вие трябва да ни уведомите за констатираните нарушения, за да предявим рекламация към куриера, тъй като ние сме правоносител на това действие. Независимо какво е естеството на рекламацията, Вие трябва да я предявите в писмена форма като попълните следната онлайн форма за рекламация. Рекламация може да се предяви само от платецът на продукта/услугата, по която има възражение. Преди да направите рекламация е добре да проверите параметрите на подадената от Вас поръчка и дали съответстват на получения от Вас продукт/услуга. Положения при които не се приемат рекламации: Не се приема рекламация при дефект получен по време на монтаж от страна на клиента или други изпълнители избрани от клиента. Не се приема рекламация за тонално разминаване в цветовете при изображение гледано на монитор и получения продукт. Цветовото възпроизвеждане на изображение посредством монитор зависи от настройките на монитора. Ние предоставяме възможност за изработка на цветна мостра преди да се изработи самият продукт. Предоставя се възможност за корекции по цветността на мострата. Пробните мостри се заплащат. Ако желаете пробна мостра, моля поискайте оферта. Не се приемат рекламации след изтичане на законовите срокове. Не се приемат рекламации при неправилно съхраняване на продукти преди тяхната употреба или монтаж.